Standaard

Fair Flowers Fair Plants, dé internationale standaard

De consument kiest steeds bewuster voor een eerlijk product dat geteeld is met respect voor mens en milieu. Het label van Fair Flowers Fair Plants sluit goed aan op deze behoefte. Deelnemende kwekers voldoen aan hoge milieu- en sociale eisen. Zij worden hierop streng gecontroleerd en kunnen dit aantonen aan de hand van behaalde certificaten.

De internationale standaard van Fair Flowers Fair Plants bestaat uit de volgende twee componenten:

1. Milieu certificering
De kwekerij waar bloemen of planten met het Fair Flowers Fair Plants label geteeld worden, heeft tenminste het MPS-A certificaat of één van een vergelijkbaar niveau. Valt een kweker terug naar MPS-B? Dan moet het bedrijf binnen 1 jaar opnieuw voldoen aan het niveau van MPS-A. De kweker kan dan wel voorwaardelijk aangesloten blijven bij Fair Flowers Fair Plants. Meer informatie over de milieucertificering van MPS vindt u op de pagina certificeringeisen. MPS is een internationale organisatie die certificaten voor de tuinbouwsector ontwikkelt en beheert. U kunt hier meer over lezen op de website van MPS.


2. Sociale certificering
De kwekerij voldoet aan de eisen van de International Code of Conduct for cut flowers (ICC), oftewel de internationale sociale gedragscode voor de snijbloementeelt. Voldoet een bedrijf nog niet aan de sociale certificering, maar zijn de voorwaarden wel getoetst via een Intake-Scan? En is er een plan van aanpak aanwezig waaruit blijkt dat het certificaat binnen 2 jaar behaald wordt? Dan mag de deelnemer het Fair Flowers Fair Plants label alvast toepassen. Meer informatie over de sociale certificering en de lijst met schema’s die gebenchmarkt zijn en hierdoor aan dezelfde eis voldoen vindt u op de pagina certifceringseisen.

Herkenbare bloemen en planten
Bloemen en planten van deelnemende kwekers zijn in de keten, op het klokfront en in de transactie informatie bij de Nederlandse veilingen herkenbaar door een 'F' (in plaats van de 'A'). Deze 'F' wordt tevens vermeld in de elektronische klok transacties (EKT's). Krijgt de kweker de status voorwaardelijk, omdat hij tijdelijk MPS B heeft? Dan worden de bloemen en planten met een ‘T’ herkenbaar gemaakt. Op de website kunt u terug vinden welke certificaten een kweker heeft.

Meer informatie?
Meer informatie over deze certificeringen vindt u onder certificeringseisen. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 06 53 87 93 57 of stuur een e-mail. Wij helpen u graag verder.