Audit protocol

Werken volgens audit protocol
De sociale eisen van het Fair Flowers Fair Plants label zijn gebaseerd op de International Code of Conduct for cut flowers (ICC), oftewel de internationale sociale gedragscode voor de snijbloementeelt. Deze gedragscode omvat voorwaarden met betrekking tot veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van de medewerkers op de productiebedrijven.

Om aan de gedragscode te kunnen voldoen moet de certificering door een onafhankelijke partij worden uitgevoerd. Ook moeten de organisaties die vertegenwoordigd zijn bij de ICC betrokken zijn bij de audit. Dit betekent dat lokale belanghebbenden van erkende belangenorganisaties en vakbonden het recht hebben een waarnemer aan te wijzen die bij audits aanwezig is.

De procedure is vastgelegd in het audit protocol.