Standard

Fair Flowers Fair Plants, den internationella standarden

Konsumenterna blir allt mer intresserade av rättvisemärkta produkter som har odlats med respekt för människor och miljö. Fair Flowers Fair Plants-etiketten möter detta behov med anslutna odlare som når upp till höga miljökrav och höga sociala krav. De är noga kontrollerade, vilket de också kan bevisa baserat på certifikat som utfärdas till dem.

Den internationella standarden för Fair Flowers Fair Plants består av följande två delar:

1. Miljöcertifiering
Blomsterodlingar där snittblommor och krukväxter som bär Fair Flowers Fair Plants etiketten måste uppnå minst MPS-A certifiering eller en jämförbar nivå. Om en odlare skulle falla tillbaka till MPS-B ges företaget en frist på ett år för att återigen möta alla krav för MPS-A certifiering. Odlarna kan också ges villkorligt medlemskap i Fair Flowers Fair Plants. Mer information om miljöcertifiering från MPS kan hittas på certifieringssidan. MPS är en internationell organisation som utvecklar och förvaltar certifikat för blomsterodling. Du kan läsa mer om detta på MPS hemsida.

2. Social certifiering
Dessa blomsterodlingar uppfyller kraven i den internationella uppförandekoden för snittblommor (ICC). Om ett företag inte ännu har uppnått social certifiering, men framgångsrikt har testats mot villkoren genom ett Intake-Scan och det finns en plan för strategi på plats som visar att certifieringen kommer att uppnås inom två år, kommer deltagaren att tillåtas börja använda Fair Flowers Fair Plantsmärkningen. Mer information om social certifiering, listan på normer och de krav som uppfylls visas på certifierings-sidan.

Igenkänningsbara snittblommor och krukväxter
På de holländska auktionerna identifieras snitt blommor och krukväxter från deltagande odlare med ett "F" (i stället för ett "A") i kedjan, på urtavlan och i transaktionsinformationen. Detta "F" anges också i transaktionerna på den elektroniska klockan (EKT).
Har odlare tilldelats villkorlig status när de provisoriskt bara uppnår MPS B-certifiering? I detta fall är snittblommor och krukväxter markerade med ett "T". Du kan kontrollera vilka certifikat som en odlare erhållit på vår hemsida.

Mer information?
Du kan hitta mer information om dessa certifieringar under rubriken certifieringskrav. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på +31 (0)6 53 87 93 57 eller skicka ett mail till info@fairflowersfairplants.com. Vi kommer gärna att hjälpa er.

Mer information om certifieringarna finns tillgängliga under Certifieringskrav (tillfälligt på engelska).