Geschiedenis

De oprichting
In 1999 nam de internationale koepelorganisatie voor de bloemengroothandel “Union Fleurs” het voortouw om een wereldwijde sociale standaard én milieustandaard voor bloemen en planten op te zetten. Dit gebeurde in samenwerking met een aantal grote internationale organisaties voor bloemen en planten organisaties. Twee jaar later in 2001 vonden de eerste onderhandelingen over het introduceren van een consumentenkeurmerk plaats. Organisaties die aan de onderhandelingen deelnamen waren: IUF, IG Bau, FNV Bondgenoten, HBAG, BGI, MPS, Both ENDS, OLAA en FIAN, gesprekspartner namens het FLP (Fair Label Program).

Ook het Nederlandse Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie, de Nederlandse publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Productschap Tuinbouw, de Nederlandse Bloemenveilingen en de Rabobank leverden een waardevolle bijdrage bij de opstart van Fair Flowers Fair Plants. De eerste drie jaar hebben zij de introductie van het internationale keurmerk Fair Flowers Fair Plants met financiële middelen ondersteund.

De start van Fair Flowers Fair Plants
In 2005 introduceerde Minister van Ardennen (Ontwikkelingssamenwerking) Fair Flowers Fair Plants tijdens de Horti Fair in Amsterdam. Fair Flowers Fair Plants is 12 januari 2006 officieel gestart. In oktober 2006 zijn in Wolfsburg (Duitsland) de eerste Fair Flowers Fair Plants boeketten verkocht. Andere landen volgden daarna snel: Fair Flowers Fair Plants producten zijn inmiddels in 10 Europese landen verkrijgbaar.

Samenwerking met MPS
Per 1 september 2008 is de Stichting FFP onafhankelijk geworden, met een aanvullende subsidie van het Productschap Tuinbouw. Eind 2012 is deze subsidie komen te vervallen. Om Fair Flowers Fair Plants goed in de markt te zetten, is Stichting FFP een samenwerking met MPS aangegaan. MPS voert vanaf 1 januari 2013 de marketing en operationele activiteiten voor Fair Flowers Fair Plants uit. Door deze samenwerking wordt Fair Flowers Fair Plants gekoppeld aan een internationaal netwerk van tuinbouwbedrijven met de ambitie om van duurzame sierteeltproducten de hoofdstroom in de markt te maken.