Vill du veta säkert att de blommor och växter som du köper odlats på ett rättvist sätt?

Blommor och växter odlas över hela världen och du kan köpa exempelvis tulpaner från Nederländerna, rosor från Kenya eller orkidéer från Tyskland. Men hur vet du som konsument att produkten har odlats på ett rättvist sätt? Och vem ser till att odlingsföretagen behandlar sina anställda och miljön på ett respektfullt sätt? Fair Flowers Fair Plants gör detta val enkelt.

Hållbart producerade produkter
När du köper blommor eller växter, håll utkik efter Fair Flowers Fair Plants etikett, vilket är din garanti för att produkten kommer från odlare som driver sin verksamhet på ett rättvist och hållbart sätt. De uppfyller de högsta miljömässiga och sociala normerna och det är strikt kontrollerat. För mer information om vad dessa krav exakt innebär, se certifieringsidan.

Försäljningsställen
Inte bara odlarna anslutna till Fair Flowers Fair Plants är skyldiga att uppfylla internationella normer, utan även grossister och din lokala florist som använder etiketten uppfyller de stränga kraven i Fair Flowers Fair Plants. Våra produkter blir tillgängliga i fler och fler butiker i Europa via detaljister som föredrar att profilera sig som företag som tillhandahåller hållbart odlade produkter. För att se en översikt över deltagande försäljningsställen, klicka på "sök deltagare" högst upp på den här sidan.

Mer information?
Vill du ha mer information eller har du några frågor? Vänligen kontakta oss genom att ringa +31 (0)6 53 87 93 57 eller skicka ett e-postmeddelande till info@fairflowersfairplants.com. Vi kommer gärna att hjälpa dig.