På grund av ändrade villkor kommer innehållet i denna text att ändras snart.

Vi önskar att hålla er informerade om FFPs utveckling och uppdaterar nyhetssidan på alla språk om möjligt. En nyhet på svenska kan missas från en tid till annan. Från och med januari 2010 kommer alla nyhetsbulletiner att finnas på engelska på den engelska FFP-sidan.

Nyheter

Through the 1st of January of 2016 our conditions will be adjusted.
Publicerad den 30 september 2015
Publicerad den 19 maj 2014
Valentijn har varit ett känt namn i Sneek och det omgivande området i flera år och har varit Fair Flowers Fair Plants deltagare sedan 2008.
Publicerad den 19 maj 2014
I början av mars 2014 utsågs Kitty de Bruyn till marknadschef för Fair Flowers Fair Plants.
Publicerad den 19 maj 2014
Medlemskap i Fair Flowers Fair Plants erbjuder entreprenörer möjlighet att sälja blommor och växter som har odlats på ett miljövänligt sätt och under goda anställningsvillkor under en enda igenkännlig konsumentetikett.
Publicerad den 19 maj 2014

Arkiv