Visa på marknaden att du producerar på ett hållbart sätt

I en bransch där man handskas med levande produkter är det viktigt för konsumenterna att kunna lita på sina leverantörer. Med Fair Flowers Fair Plants etikett ger du din garanti för att produkterna har odlats på ett ansvarsfullt sätt och med respekt för människor och miljö. Ett utmärkt sätt att särskilja sig på marknaden.

Hållbart märke
Blommor och växter som bär Fair Flowers Fair Plants märke har ett tydligt mervärde eftersom dessa produkter uppfyller de högsta kraven på miljö och arbetsvillkor. Det är bra att visa grossister, detaljister och konsumenter att de kan köpa hållbara produkter av allra högsta klass från ditt företag. Det kan ske genom exempelvis märkning av slutprodukter som är redo för konsumenter eller genom att erbjuda dina produkter till registrerade Fair Flowers Fair Plants grossister och detaljister så att de kan märka dina blommor och växter. Se till att alltid inkludera information om vad Fair Flowers Fair Plants står för när du ger information om ditt utbud och eller i annan kommunikation.

Spårbara blommor och växter
Fair Flowers Fair Plants är mer än bara ett varumärke. Etiketten innehåller också ett unikt system genom vilka blommor och växter är spårbara. Detta ger konsumenterna möjlighet att hitta information via denna webbplats relaterat till ursprung och de odlingsmetoder som används för att framställa de produkter som de har köpt. Alla länkar i blomsterbranschens leveranskedja bidrar med sin bit. Följdaktligen uppfyller registrerade grossister och detaljister de krav som fastställts av Fair Flowers Fair Plants.

Fair Flowers Fair Plants märkningen
Om du investerar i Fair Flowers Fair Plants du kan dra nytta av det genom att visa dina slutkunder att du levererar rättvisa blommor eller växter. Du kan till exempel göra detta genom att märka Flowers Fair Plants slutprodukter som är redo för konsumenterna från din egen odling. Du kan ansöka om ett separat tillstånd för detta ändamål.

Mer information?
Vill du vara med och vill du veta vilka förutsättningar som gäller för dig? Se "villkor för producenter" och registrera dig idag! Om du vill ha mer information eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss på telefon +31 (0)6 53 87 93 57 eller per e-post info@fairflowersfairplants.com. Vi kommer gärna att hjälpa dig.